Dag van de Dans 2019

NL

UPDATE Dag van de Dans 2020
Dans mee online op 25 april!

Heel wat voorstellingen en activiteiten die gepland waren op Dag van de Dans 2020 zullen helaas niet kunnen doorgaan. Dag van de Dans bedankt iedereen (theaters, gezelschappen, choreografen, dansers, organisaties, musea, …) die dit jaar een activiteit had georganiseerd op Dag van de Dans. Meer dan 80 verschillende organisaties zouden dit jaar deelnemen aan de 5e editie in heel Vlaanderen en Brussel. Zoals elk jaar haalden zij alles uit de kast om er een onvergetelijke Dag van de Dans van te maken. Wij brengen op 25 april nog steeds een ode aan de dans, maar doen dat vanuit ons kot! 

Wat doen we op Dag van de Dans 2020? 

We dansen online! Dans op Dag van de Dans in je woonkamer, op de stoep voor je deur, in een lege straat of zet je raam open en dans voor de voorbijgangers. Deel op zaterdag 25 april 2020 jouw moves (via een foto of kort filmpje op Facebook (@dagvandedans) of Instagram (#dagvandedans) met ons. Ook lanceren wij op 25.04 onze trailer waarin we je virtueel laten proeven van het programma van Dag van de Dans 2020

Save the date! Wij zien jullie graag terug op 24 april 2021 voor de 6e editie van Dag van de Dans! Keep on dancing!

FR

UPDATE La Journée de la danse 2020
Le 25 avril, dansons online!

De nombreux spectacles et activités prévus pour la Journée de la danse 2020 ne pourront malheureusement pas avoir lieu. La Journée de la Danse tient à remercier tous ceux (théâtres, compagnies, chorégraphes, danseurs, organisations, musées, ...) qui avaient organisé une activité pour l’édition 2020 de la Journée de la Danse. Plus de 80 organisations différentes, dans toute la Flandre et à Bruxelles, avaient répondu à l’appel de cette 5e édition. Comme chaque année, ils avaient tout mis en œuvre pour faire de cette Journée de la Danse, une journée inoubliable. Le 25 avril, nous rendrons hommage à la danse, mais nous le ferons dans notre salon!

Que faire pour la Journée de la danse?

Nous dansons en ligne ! Dansez dans votre salon, sur le trottoir, devant votre porte, dans une rue vide ou encore ouvrez votre fenêtre et dansez pour les passants. Partagez avec nous vos moves, via une photo ou un petit film, sur Facebook (@dagvandedans) ou Instagram (#dagvandedans). Le 25/04, nous lancerons également notre trailer, un avant-goût virtuel du programme de la Journée de la Danse 2020.

Save the date! Nous vous donnons rendez-vous le 24 avril 2021 pour la 6ème édition de la Journée de la Danse! Continuez à danser!

 

EN

UPDATE Dance Day 2020
Let's dance online on the 25th of April! 

Many performances and activities that were planned on Dance Day 2020 will unfortunately not be able to take place. Dance Day would like to thank everyone (theatres, companies, choreographers, dancers, organisations, museums, ...) who organised an activity on Dance Day this year. More than 80 different organisations would take part in this year's 5th edition throughout Flanders and Brussels. Like every year, they made every effort to make it an unforgettable Dance Day. On April 25th we still celebrate dance, but this year we do it from our room! 

So what do we do on Dance Day?

We dance online! Dance on Dance Day in your living room, on the pavement in front of your door, in an empty street or open your window and dance for the passers-by. Share your moves via a photo or short movie on Facebook (@dagvandedans) or Instagram (#dagvandedans) with us. On 25.04 we will also launch our trailer in which we will give you a virtual taste of the programme of Dance Day 2020.

Save the date! We look forward to seeing you on 24 April 2021 for the 6th edition of Dance Day! Keep on dancing!