Privacy

Dag van de Dans (Kanaries in Actie vzw) hecht belang aan het beschermen van je privacy. De persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook bekend als GDPR - General Data Protection Regulation). Deze privacyverklaring is opgesteld op 16 oktober 2018.  

OVER ONS

Dag van de Dans is een initiatief van de vzw Kanaries in Actie. Het is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt de zaterdag voor International Dance Day op 29 april. Dag van de Dans wilt (hedendaagse) dans meer bekend en bemind maken. Elk jaar laten we een breed publiek proeven van de diversiteit die (hedendaagse) dans in Vlaanderen en Brussel te bieden heeft. Op de jaarlijkse Dag van de Dans vinden uiteenlopende activiteiten in Vlaanderen en Brussel plaats: workshops, try-outs, open repetities, dansfilms, dans in musea en de openbare ruimte, voorstellingen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Je bezorgt ons  je persoonsgegevens wanneer je je ons contacteert omdat je graag meer informatie wilt of omdat je je wilt registreren met een activiteit voor het programma van Dag van de Dans. Op die manier bewaren we je gegevens voor ons adressenbestand zodat we je opnieuw kunnen contacteren met relevante informatie over Dag van de Dans.

We houden een overzicht bij van de e-mails die we je sturen en kunnen bijhouden of je deze ontvangt of opent, opdat we je steeds de meest relevante informatie zouden kunnen sturen.

Net als de meeste websites, ontvangen en bewaren we bepaalde gegevens wanneer je onze website bezoekt. Wij gebruiken ‘cookies’ die ons helpen onze site - en de manier waarop je hem bezoekt – te verbeteren. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat een website je als bezoeker onthoudt. Ze helpen ons te begrijpen hoe je onze website gebruikt, waar we verbeteringen kunnen aanbrengen en hoe wij jou en ons gehele publiek het optimaalst kunnen vertellen over programma’s waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

De cookies die we gebruiken maken het mogelijk om:

  • gebruikersstatistieken te verzamelen (google analytics);

  • geven je de mogelijkheid om websitepagina’s te delen op sociale media.

Als je internetbrowser zo ingesteld staat dat hij het gebruik van cookies blokkeert, zullen sommige functies van onze website niet werken.

Ook via andere bronnen kan Dag van de Dans persoonlijke gegevens van je verkrijgen, bijvoorbeeld als een familielid of een vriend namens jou contact met ons opneemt. Informatie door jezelf verstrekt kunnen we combineren met informatie die we verkregen via externe bronnen, en zo onze e-mails beter op af te stemmen op je interesses.

Deze bronnen zijn:

Sociale media

Op de sociale media posten we nieuwsberichten, extra content en updates over het programma van Dag van de Dans en content gelinkt aan hedendaagse dans in België en daarbuiten. We reageren op opmerkingen of vragen die je ons er stelt. Mogelijk zie je ook advertenties van ons die zijn afgestemd op je interesses.

Afhankelijk van je instellingen of het privacybeleid van sociale media en berichtenservices (Facebook, Instagram of Vimeo) kan je derden (zoals Dag van de Dans) toegang geven tot informatie van je accounts of services.

Openbaar beschikbare informatie

Voorbeelden hiervan zijn informatie uit een biografie op je professionele website of informatie die in artikels of kranten is verschenen.

HOE WE JE GEGEVENS VEILIG BEWAREN

We maken gebruik van een CRM-systeem (customer relationship management) om je contactgegevens bij te houden.

Je gegevens worden altijd veilig bewaard. Toegang tot klantinformatie wordt strikt gecontroleerd. Het CRM-systeem is alleen toegankelijk voor mensen die het nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Als de politie, regelgevende instanties of juridische adviseurs hierom vragen, moeten we mogelijk gegevens aan hen overmaken.

WAAR WE JE PERSOONLIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIKEN

Bij het verzamelen van je gegevens stellen we transparantie en redelijkheid voorop. Op basis van het gerechtvaardigd belang gebruiken we deze gegevens om je verder te informeren over de programma’s, producten, diensten of informatie waarin je interesse hebt betoond.

Dag van de Dans maakt voor promotiedoeleinden foto's, film- en audio-opnames die we mogelijk gebruiken op website, sociale media en andere platformen. Hierbij beroepen we ons op het gerechtvaardigd belang. Zo zullen we bijvoorbeeld wel specifiek toestemming vragen bij impactvolle toepassingen en aan wie prominent in beeld komt, maar niet voor het gebruik van groepsfoto's en aan personen die niet in beeld komen of bij intern gebruik.

Jij hebt controle

Met je toestemming zullen we je op de hoogte houden van ons programma en nieuws. We kunnen je soms ook informatie sturen van partnerorganisaties, organisaties met wie we samenwerken of organisaties die ons ondersteunen. Je kan zelf aangeven hoe je door ons op de hoogte gehouden wil worden. Je kunt je op elk moment uitschrijven op marketingmails: onderaan elke mail die je van ons krijgt, vind je die optie.

Wij verkopen je persoonlijke gegevens niet aan derden, voor geen enkel doel. We delen persoonlijke gegevens alleen voor marketingdoeleinden als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Als we een evenement in samenwerking met een andere organisatie organiseren, zullen je gegevens wel worden gedeeld wanneer dit nodig is bij de organisatie van een voorstelling of programma.

Als je je hebt afgemeld voor marketingcommunicatie, nemen we nadien mogelijk nog contact met je op, bijvoorbeeld om je belangrijke informatie te bezorgen over een voorstelling of programma waarvoor je hebt gereserveerd of om je te informeren over eventuele wijzigingen.

Derden

De communicatiepartners van Dag van de Dans zijn Kunstenpunt, Danspunt, Uit in Vlaanderen (databank), de Vlaamse Gemeenschap en Visit Brussels.  Indien nodig delen we je naam en contactgegevens met hen. Dag van de Dans verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

GEVOELIGE INFORMATIE

Soms vragen we je om gevoelige informatie te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan bepaalde activiteiten of solliciteert naar een baan. Zoals we dat met alle persoonlijke informatie doen, wordt ook deze gevoelige informatie veilig bewaard en krijgen enkel diegenen die deze informatie nodig hebben er inzage in. We zullen gevoelige informatie verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben.

JE RECHTEN

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

  • het recht om een kopie van je persoonlijke gegevens op te vragen;

  • het recht om onnauwkeurigheden te laten corrigeren;

  • het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonlijke gegevens stop te zetten;

  • het recht om je toestemming in te trekken;

  • het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie;

CONTACTEER ONS

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of informatie die wij over je hebben, kan je contact met ons opnemen: