© Nikola Milatovic

P.A.R.T.S & Benjamin Vandewalle: Open Call!

One to One

Brussel kent een levendige en internationale dansscene. In het kader van Dag van de Dans 2017 brengen P.A.R.T.S. en Benjamin Vandewalle, in samenwerking met Rosas en Kaaitheater, een grote groep dansers samen in de straten van Brussel. De groep dansers deelt zich op in vele duo’s. Per twee personen leggen ze een persoonlijk parcours af binnen een vooropgesteld stadsdeel (Centrum, Molenbeek, Zavel). De dansers laten zich inspireren door de architectuur, de voorbijgangers en de plaatselijke dynamiek, en gaan in dialoog met die specifieke stedelijke context. De toevallige ontmoetingen die hieruit ontstaan, maken omstaanders tot publiek. One to One : één danser, één toeschouwer, zo begint het verhaal. De toevallige passant kan de dansers volgen in hun persoonlijke traject of gewoon de eigen weg verderzetten. De verschillende trajecten worden gefilmd, gedocumenteerd en samengebracht door studenten audiovisuele vorming.

P.A.R.T.S. en Benjamin Vandewalle doen een oproep aan alle Brusselse dansers om samen te werken aan deze stedelijke interventie. Brussel is al lang een smeltkroes en laboratorium van de internationale hedendaagse dans. In One to One komen alle strekkingen, kleuren en stijlen van deze diverse gemeenschap samen, om elk, één voor één, hun verhaal te dansen in de straten van Brussel. Een korte voorbereiding volstaat om dit evenement in goede banen te leiden.

Praktisch?

Alle geïnteresseerden komen samen op zondag 23 april om 10u. In een werksessie van maximaal drie uur zal Benjamin een kort woordje uitleg geven. Hij legt een score voor met enkele spelregels, waarna we meteen even de straat op gaan.

Voor wie: 

Professionele dansers, studenten hedendaagse dans, minimumleeftijd 17 jaar , ervaring met improvisatie, lef hebben om op straat - in de publieke ruimte - te dansen, wegens de omvang van het project is het helaas onmogelijk om een verloning te voorzien.

Wanneer:

Voorbereiding: Zondag 23 april, 10.00 – 13.00
Dag van de Dans: 29 april 2017,13.00 – 17.00

Waar:

Voorbereidingsdag: P.A.R.T.S., Van Volxemlaan 164, 1190 Vorst
Dag van de Dans: samenkomst in Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel

Hoe deelnemen:

Inschrijven via Leonie Persyn, P.A.R.T.S. - leonie.persyn@parts.be

Wij kijken er alvast naar uit.
Tot dan!
P.A.R.T.S. & Benjamin Vandewalle

----------

APPEL AUX DANSEURS CONTEMPORAINS DE BRUXELLES

Bruxelles est un lieu vivant et international pour la danse contemporaine. Pendant la Journée Internationale de la Danse 2017, P.A.R.T.S. et Benjamin Vandewalle occuperont les rues de Bruxelles avec un grand nombre de danseurs. Les danseurs seront divisés en duo. Ces duos vont suivre un trajet personnel prémédité dans un des quartiers convenus. (Centre, Molenbeek, Sablon). Ils s'inspireront de l’architecture, des passants, des dynamiques locales et ils s’engageront dans un dialogue avec ce contexte urbain. Par les rencontres fortuites, les passants pourront devenir spectateurs. One to one: un danseur, un spectateur, et l’histoire commence. Le passant occasionnel peut suivre les danseurs dans leur parcours personnel, ou continuer leur vie quotidienne. Les différents parcours seront filmés, documentés et édités par des étudiants des arts visuels.

L’appel s’adresse aux danseurs de Bruxelles. Tous ensemble nous pouvons développer cette intervention urbaine et montrer Bruxelles, comme carrefour et laboratoire de la danse contemporaine. Toutes les tendances, les couleurs et les styles de cette communauté diverse s’assembleront dans One to One. Un par un, chaque danseur dansera son histoire dans les rues de Bruxelles.

Il y aura un moment de préparation courte pour assurer le bon fonctionnement du projet. Le dimanche 23 avril à 10h00, P.A.R.T.S. et Benjamin Vandewalle invitent touts les intéressés pour une répétition de maximum 3 heures. Dans cette session Benjamin vous donnera quelques mots d’explication et les règles du jeu, à la suite de quoi nous allons immédiatement dans les rues.

Pour qui ? Les danseurs professionnelles ou les étudiants en formation de danse contemporaine.
L’age minimum: 17 ans (Avoir de l'expérience en improvisations. Avoir du culot de danser en public. A cause du format du projet il n’y a pas de compensation financière prévue.)

Quand :
Répétition : dimanche 23 avril, 10 :00 – 13 :00
Journée Internationale de la Danse, 29 avril 2017, 13 :00 – 17 :00

OÙ:
Répétition : P.A.R.T.S., Avenue Van Volxem, 164 1190, Forest
Journée Internationale de la Danse: Rendez-vous à Kaaitheater Sainctelettesquare, 20 1000, Bruxelles

Comment participer ? Envoyez un e-mail à Leonie Persyn, P.A.R.T.S. – leonie.persyn@parts.be

----------

OPEN CALL FOR ALL CONTEMPORARY DANCERS OF BRUSSELS

Brussels has a lively and international dance scene. As part of International Dance Day 2017 P.A.R.T.S. and Benjamin Vandewalle, will gather a large group of dancers in the streets of Brussels, for the project One to One. This large group will be dived into duos. Within a predetermined city district (Centre, Molenbeek, Zavel) they will follow their own trajectory and complete a personal trail. Architecture, the passers-by and the local atmosphere will inspire the dancers dialogue with the urban setting. In their accidental encounters, the passers-by become the audience. One to One: one dancer, one spectator, and the story can begin. The bystanders have the choice to follow the dancers on their personal trail or to continue their own pathway. The various routes will be recorded, documented and gathered by students audio-visual arts. P.A.R.T.S. and Benjamin Vandewalle address their open call to all contemporary dancers of Brussels. Brussels is a melting pot and laboratory of contemporary dance. Every element of this diverse community will come together in One to One. Each dancer can share and dance his/her stories in the streets of Brussels.

We plan a small preparation, to guarantee the success of the project. On Sunday, April 23 at 10 AM, we organise a rehearsal of maximum three hours at P.A.R.T.S. Benjamin Vandewalle will give a short note on One to One and then provide you with some ground rules, afterwards we hit the streets to give it a try.

Who can participate? Professional dancers and dance students, Minimum age 17 years (Dancers who are used to improvise. Dancers who are not afraid of dancing a public area. Due to the extent of the project, we are not able to provide any financial compensation.)

When:
Rehearsal: Sunday April 24 at 10 AM
International Dance Day: Saturday April 29, 1 PM – 5 PM

Where:
Rehearsal: P.A.R.T.S, Van Volxemlaan 164, 1190 Vorst
International Dance Day: Gathering at Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussels

How to participate:
Please send an e-mail to Leonie Persyn, P.A.R.T.S – leonie.persyn@parts.be